ADHD pozytywnie

Świadome wykorzystanie myśli pozytywnych może znacznie ułatwić życie ludziom z ADHD (choroba ta jest także znana jako nadpobudliwość psychoruchowa, czy zespół hiperkinetyczny). W życiu spotykamy przecież wiele rzeczy pozytywnych, wiele właściwości, czy umiejętności stanowi naszą zaletę. Rozpoznanie ich oraz wykorzystanie uwalnia wielkie zasoby energii. Jeśli tylko dopuścimy do siebie myśli pozytywne, okazuje się, że podstawą ich powstania był zmieniony sposób myślenia. Większość ludzi cierpiących na ADHD nosi wiedzę na temat tkwiących w nich zasobów. Jednak ten „wewnętrzny krytyk”, drzemiący prawie w każdym z nas, szybko i sprawnie torpeduje spostrzeganie wszelkich pozytywnych cech. Bardzo powierzchownie przyjmuje je do wiadomości i obok pozytywnego każdego pozytywnego doświadczenia natychmiast stawia doświadczenie negatywne.

Dlatego jest ważne, aby zmusić „wewnętrzego krytyka” do zamilknięcia. Można zrobić to przez „pozytywne myślenie”:

– Dziś poszło mi świetne,

– Jestem w doskonałym nastroju,

– Poszło lepiej, niż można się było spodziewać,

– Poradzisz sobie z tym,

– Nie było tak źle,

– Dziś jestem w świetnym nastroju,

– Dzisiaj mi się wszystko udaje.

Te przykłady pokazują, jak wewnętrznie osoby z ADHD mogą wzmacniać swoją wartość i ocenę. Trzeba pamiętać, że często problemy, które starza im ich nadpobudliwość psychoruchowa, mogą właśnie prowadzić do niskiej samooceny. Jej zwalczenie może zapobiec poważeniejszym powikłaniom – depresji, czy nawet próbom samobójczym. Są one bowiem jednymi z najcięższych powikłań ADHD.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum