Banner blindness

Banner blindness to nic innego tylko ślepota bannerowa, czyli zjawisko polegające na skłonności internautów do „niedowidzenia” materiałów promocyjnych w postaci bannerów. Jest to o tyle szkodliwe, gdyż powoduje olbrzymie straty finansowe wśród właścicieli stron internetowych.

Jak działa mechanizm powstawania banner blindness?

Można to porównać do wtyczki Adblock. Niechciana treść jest po prostu przefiltrowywana przez program (w naszym wypadku dokonuje tego mózg), czego efektem jest niedostrzeganie banneru.

Jakie reklamy są na to narażone?

Przede wszystkim te natarczywe, starające się za wszelką cenę zwrócić uwagę internauty, czego efekt jest daleki od zamierzonego. Mam na myśli tutaj wszelkiego rodzaju świecące, migoczące, dynamiczne i animowane bannery. Takie coś było dobre, ale kiedyś. Mózg użytkowników nauczył się wyłapywać niechciane treści.

Jak walczyć ze ślepotą bannerową?

Konstruując reklamy lub mając na nie wpływ (np. w doborze reklam na stronę) postaraj się wybierać reklamy takie, które niosą pewien użyteczny przekaz, a co najważniejsze – powinien on być jak najbardziej powiązany tematycznie z powierzchnią (stroną), na której jest on emitowany. Dodatkowo taka reklama powinna być estetyczna oraz nie zbyt jaskrawa i nachalna. Tylko takie działanie pozwoli zwiększyć dochody z reklam – poprzez poprawę jakości bannerów.

Przykład właściwej reklamy

Ta oto reklama jest przykładem przekazu w formie estetycznej, treściwej oraz użytecznej. Mamy tutaj ładnie współgrające ze sobą barwy, kilka ikonek oraz informacje o tym, że dana firma jest siecią afiliacyjną oferującą zarobek w sieci.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum