BHP- środki ochrony indywidualnej

Wśród przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują się również informacje związane z używaniem w określonych sytuacjach przez pracowników indywidualnych środków ochrony. Stosuje się je w sytuacji kiedy poprzez stosowanie zbiorowych środków ochrony i procedur nie można bardziej ograniczyć ryzyka wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy. Przepisy wyraźnie określają jakie obowiązki związane z zasadami bhp i środkami indywidualnej ochrony leżą po stronie pracodawcy a jakie po stronie pracownika. Okazuje się, że w tym przypadku, dla pracownika prawo jest niezwykle łaskawe, bo dotyczą go w zasadzie dwa wymagania – aby przepisy bhp znał i uczestniczył w szkoleniach z tego zakresu oraz aby przydzielonych środków indywidualnej ochrony używał. Cała reszta obowiązków, leży po stronie pracodawcy – łącznie z koniecznością nauczenia pracownika używania środków ochrony, sprawdzenia nabytej wiedzy i jej egzekwowania. To również po stronie pracodawcy leży czyszczenie odzieży ochronnej. Często jednak zdarza się że pracodawca ceduje ten obowiązek na pracownika wprowadzając odpowiednie ustalenia w regulaminie pracy – wtedy jednak zobowiązany jest do zapłaty ekwiwalentu pracownikowi, który pokrywa koszty prania odzieży ochronnej.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum