Budowa domów

Rozwój budownictwa a plany zagospodarowania przestrzennego (cd artykułu 14)
Problemem z planowaniem, zajęła się także kolejna z zaproszonych osób
, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego budowa domów
i Ochrony Środowiska w Radzie Miasta Krakowa, Grzegorz Stawowy.
Wspomniał on, że ubiegła kadencja to plany który dotyczyły aż 10,7%
powierzchni miasta (3500 ha), a rozpoczęto planowanie kolejnych 20 projektów
które zajmą się dwukrotnym poszerzeniem obszaru .Przewodniczący oznajmił,
że choć obecna kadencja trwa dopiero 4 miesiące, dzięki kilku ważnym decyzjom i dość powszechnej zgodzie co do tego, że planowanie przestrzenne jest jednym z priorytetów miasta miasto ma już kilka osiągnięć budowanie domów. Najważniejszym z nich jest zgłoszenie do rady miasta poprawki która zwiększa budżet na rozplanowanie miasta o 1/3
. Stawowy zauważył też, że w ciągu ostatniego miesiąca pobity został rekord – zarząd wyraził zgodę oraz zlecił zajęcie się sporządzeniem w 22 planów miejscowych, które w przyszłości pokryją 16% powierzchni miasta,
co oznacza około 5tysięcy ha. Plany są zdecydowanie nastawione na budowanie dom mieszkaniowe –(głownie budowę domów jednorodzinnych) –realizacją mają zająć się wszelkie podmioty zewnętrzne (architekci a później firma budowlana), zaś przyjęcie zaś na akceptacje tychże planów poczekamy około 2 lat. Prezydent miasta otrzymał również wniosek o dofinansowanie na ten cel miejscowymi środkami w kwocie miliona złotych pojedynczy plan zagospodarowania oraz
rozplanowania to koszt około 200tysięcy

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum