Cieszyn

Cieszyn jest miejscem z dużą ilością okolic zielonych 6,40 km2 (23 procent obszaru tego miejsca), z czego lasy zajmują tylko 2,06 km2 (7 procent obszaru). Tereny zurbanizowane, przede wszystkim okolice centrum miasta i pobocza dróg, są silnie zadrzewione. Na terenie Cieszyna znajduje się obecnie trzydzieści siedem pomników przyrody, skupiających w sumie dziewięćdziesiąt dziewięć drzew 27 innych gatunków i odmian.

Całkiem sporo ciekawych wiadomości dotyczących tego miejsca, przeczytasz w serwisie Cieszyn forum – to internetowe forum miasta Cieszyn.
Cudowny Cieszyn uchodzi za jedno z najstarszych miast na Śląsku. Podanie głosi, że został utworzony w 810 roku przez braci, synów słowiańskiego króla, którzy po wielkiej wędrówce spotkali się tutaj i ciesząc się z tego utworzyli miasto Cieszyn.
Cieszyn mieści się przy granicy z Czeską Republiką i ich miastem Czeski Cieszyn – założono go w tysiąc dziewięćset dwudziestym roku przy podziale dawnego Księstwa Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Ustalona wtedy granica przebiegała przez Cieszyn wzdłuż rzeki Olzy, rozdwajając miasto.
Cieszyn posiada własną komunikację miejską, składającą się z 10 linii autobusowych, łączących okolice rynku z osiedlami mieszkaniowymi i peryferiami tego miejsca. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji składa się praktycznie w całości zaawansowany i składa się głównie z niskopodłogowych autokarów Jelcz M125M Vecto i M101I Salus.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum