Depresja młodzieńcza- formy i przyczyny

Wśród wielu odmian depresji, o różnej etiologii, stopniu nasilenia i przebiegu, dość często spotykaną jest depresja młodzieńcza. W diagnozie tej jednostki chorobowej, niezwykle istotne jest jej odróżnienie od epizodów depresyjnych. Prawie każdy adolescent przeżywa czasowe obniżenia nastrojów, fascynacje śmiercią, miewa myśli krążące wokół samobójstwa. W takich przypadkach mówi się raczej o depresyjności, która związana jest z mocniejszym niż do tej pory przeżywaniem stanów emocjonalnych łatwością wpadania w skrajnie odmienne stany, przypominające niekiedy objawami psychozę dwubiegunową.

Bywa jednak, że zaburzenia zachowania wraz z łatwością wpadania w stany obniżonego nastroju powodują że typowe stany przeradzają się w sytuacje wymagające interwencji i podjęcia leczenia, a objawy kliniczne pozwalają na zdiagnozowanie depresji młodzieńczej.

Kępiński wyodrębnia cztery główne formy jakie może przybrać depresja okresu dojrzewania – różnią się one pod względem prezentowanych przez adolescenta objawów.

Najbardziej popularną formą jest depresja buntownicza. Cechy charakterystyczne To brak wiary w przyszłość, zachowania agresywne, negacja osób znaczących, brak autorytetów, lub poszukiwanie ich w nieakceptowanych , lub marginalizowanych grupach społecznych (subkultury).

Drugi typ, to depresja rezygnacyjna, czyli abnegacja, obniżenie poczucia własnej wartości, poczucie braku perspektyw i celowości podejmowania jakichkolwiek działań.

Trzecia forma to depresja apatyczno – abuliczna – chorzy są smutni, senni, trudno zaangażować ich do działania. Czasami wiąże się to również z prezentowaniem zachowań społecznie nie akceptowalnych – kompleks masturbacyjny.

Ostatni rodzaj to forma labilna, łącząca objawy. Dodatkowo pacjent może wykazywać tendencje samobójcze- od deklaracji począwszy na próbach samobójczych skończywszy.

Epizody depresyjne u adolescentów wiążą się silnymi zmianami hormonalnymi w organizmie oraz zmianami psychicznymi związanymi z określaniem własnej tożsamości. Ważnym jest aby uważnie śledzić zmiany w zachowaniu adolescenta i nie dopuścić do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Jedna opinia na forum; do “Depresja młodzieńcza- formy i przyczyny”

  1. magda Says:

    Ostatnio natknęłam się na dobre miejsce, które mi osobiście pomogło.
    Najfajniejsze jest to, że są tam bezpłatne porady psychologiczne. Odpowiadają po kilku dniach, fachowo i na temat.
    Jeśli ktoś ma depresję, może zajrzeć na afektywni.pl
    Magda

Opinie i komentarze na forum