Drewno – sklejka

Dzisiaj chciałem przybliżyć wam nieco czynniki wpływające na jakość drewna, które często decydują również o jego cenie. Jednym z głównych elementów wpływających na jakość drewna są sęki. Sęki są to części gałęzi wrośniętych w drewno. W drewnie okrągłym występują sęki otwarte oraz sęki niewidoczne, czyli zarośnięte (ślepe). Sęki występują we wszystkich rodzajach drzew. Wpływają niekorzystnie na właściwości mechaniczne drewna (zmniejszenie wytrzymałości) zależnie od ich wymiarów, stanu zdrowotnego, stopnia zrośnięcia z otaczającym drew­nem oraz zależnie od stopnia ich zgrupowania. Stanowią także jeden z ważnych czynników wpływających na klasyfikację jakościową drewna okrągłego i tarcicy.
Sęki zarośnięte (ślepe) – Sęki zarośnięte są niewidoczne na pobocznicy drew­na okrągłego. O ich obecności w drewnie świadczą wypukłości guzów lub charakterystyczne blizny i zmarszczenia kory zwane różami i brewkami. Guzy są to wypukłości na powierzchni bocznej drewna zakrywające za­rośnięty sęk. Występują w drewnie okrągłym wszystkich rodzajów drzew, zwłaszcza iglastych. Róże są to blizny na bocznej powierzchni drewna okrągłego, zakrywają­ce zarośnięty sęk. Występują często w drewnie sklejki. Brewki są to dwuramienne zmarszczenia kory o symetrycznych pas­mach skierowanych ukośnie w dół; występują często w drewnie buka, topoli, osiki i brzozy. Zależnie od wielkości kąta rozwarcia brewek i wypukłości blizny określa się głębokość zalegania sęka w drewnie.
Sęki otwarte – Sęki otwarte są to sęki widoczne na obwodzie drewna okrągłego.

Ze względu na kształt przekroju rozróżnia się sęki: okrągłe, owalne i po­dłużne.

  • Sęki okrągłe, w których stosunek największej średnicy do naj­mniejszej wyraża się liczbą nie większą od 2
  • Sęki owalne, w których stosunek średnicy największej do najmniej­szej wyraża się liczbą większą od 2, lecz nie przekraczającą 4.
  • Sęki podłużne mają stosunek największej średnicy do najmniejszej wyrażony liczbą większą od 4.
Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum