Czym dokładnie jest fundusz?

Pojecie „fundusz” obecnie  jest najczęściej kojarzone z funduszem inwestycyjnym. Poza tym fundusz może być związany funduszem remontowym, funduszem alimentacyjnym, czy po prostu potocznym określeniem środków pieniężnych.

Zgodnie z definicją terminu „fundusz” jest to zbiór środków majątkowych, które są przeznaczone na konkretny cel. W przypadku funduszu inwestycyjnego, środki zgromadzone są na inwestycje – czyli pomnażanie tych środków. Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce reguluje specjalna ustawa. Jest to ustawa z 1997 roku o funduszach inwestycyjnych. Termin fundusz staje się coraz popularniejszy, szczególnie wśród osób, które chcą inwestować swoje środki nie samodzielnie, ale przy pomocy instytucji w tym wyspecjalizowanych. Celem osoby prawnej, jaką jest fundusz inwestycyjny jest lokowanie środków pieniężnych, które są zebrane od inwestorów i pomnażanie ich. Lokowanie tych środków może odbywać się w papiery wartościowe, a także inne instrumenty finansowe. Organem, przez który działa fundusz inwestycyjny jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Pojęcie funduszu coraz częściej ukazuje się w prasie, Internecie, artykułach. Piszą i mówią o nich nie tylko specjaliści z dziedziny finansów, ale i zwykli ludzie, którzy chcą mądrze lokować swoje pieniądze, a nie mają wystarczającej wiedzy i czasu na to, aby operować nimi samodzielnie, na przykład poprzez operacje giełdowe. Powierzenie środków funduszom inwestycyjnym jest bezpieczniejsze i może przynieść nam wyższe zyski niż samodzielne działania.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum