GOST certyfikacja

Większość eksporterów na rynek rosyjski wie, że produkty przemysłowe w większości muszą posiadać obowiązujące na tamtym rynku certyfikaty. Szczególnie dotyczy to tych urządzeń, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Ale certyfikaty są niezbędne przy eksporcie nie tyko do Rosji, ale i do innych krajów należących do Wspólnoty.

W Federacji Rosyjskiej obowiązuje ich autonomiczny system jakości. Certyfikaty systemu GOST są rosyjskim odzwierciedleniem innych systemów certyfikacji takich jak: CE, ISO i TUV-DIM. Na obecną chwilę, certyfikaty są potrzebne dla urzędów celnych oraz przy eksporcie na tamtejszy rynek. Urządy celne żądanją Certyfikatu i kompletu dokumentów, wymaganych dla odpraw granicznych. poniżej przedstawimy, jakie są różnice między poszczególnymi normami:

Certyfikat zgodności GOST-R – jest to świadectwo stwierdzające zgodność produkcji z wymogami jakości i bezpieczeństwa, ustalonymi dla danej wytwórczości w standatrach i normach rosyjskich. Certyfikat GOST jest odpowiednikiem standartów ISO serii ISO R 9000, ale jest uznawany wyłącznie na rynkach WNP (Wspólnota Niepodległych Państw). Wystawcami certyfikatów są organy, które posiadają akredytacę GOSSTANDARTA Rosji. Podstawą do wydania certyfikatu GOST-R jest protokół badań, wykonany przez akredytowane laboratorium.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum