Hałas i akustyka wnętrz

Słuch jest jednym z podstawowych zmysłów człowieka. Rezultaty odbioru sygnałów akustycznych są rejestrowane przez mózg, filtrowane i przyjmowane – bądź nie – do świadomości. Nadmiar i uciążliwość dźwięków (szczególnie hałas) prowadzi do zmęczenia i ograniczenia możliwości koncepcyjnych ludzi. To z kolei rodzi całkiem przeliczalne koszty. W celu ich ograniczenia coraz większą uwagą obdarza się zagadnienia związane z akustyką. Akustyka jest nauką badającą propagację fal dźwiękowych, w tym ich zachowania w pomieszczeniach oraz w przestrzeniach tak niewielkich jak wnętrze ucha (kanał słuchowy). Wyniki jej badań mają donośne znaczenie dla projektantów, inżynierów i architektów. Nowoczesna architektura zwraca szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie akustyczne wnętrz, często z użyciem najnowocześniejszych technik modelowania przestrzennego i prototypowania. Nie bez znaczenia jest też wykorzystanie materiałów, których struktura, skład chemiczny oraz włąściwości termoizolacyjne i wytrzymałość idą w parze z wymaganiami stawianymi przez inżynierów dźwięku.
Hałas w biurze powoduje błędy, zmęczenie i stres.Przy długotrwałym oddziaływaniu ma negatywny wpływ na całość organizacji.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum