Kodeks pracy

Większość ludzi szukających interesującej pracy bardzo często nie zna do końca swoich ustawowych obowiązków i praw. Często ich zasób wiedzy zawiera jedynie to, co powiedział potencjalny szef. Jednak, to tylko część informacji, którą powinno się znać. Poza tym, co podpisujemy, jest również zbiór innych, ogólniejszych zasad, które wypadałoby poznać by wiedzieć, jak “to wszystko funkcjonuje”.

Zbiór tych ogólnych reguł określa polski kodeks pracy. Przyglądając się definicji, kodeks ogólnie stanowi pewien zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Kodeks w największym skrócie można przedstawić jako zbiór praw.W II RP istniały kodeksy wydawane w postaci rozporządzenia mającego moc ustawy. Natomiast dzisiaj kodeksy są wydawane wyłącznie w formie ustaw. Kodeksy nazywane są czasem w inny sposób, przykładowo kodeks pracy można także nazywać jako prawo pracy.

Dziś obowiązujący kodeks pracy uchwalono w 1974 roku. W 1990 roku wprowadzono do niego poprawki obowiązujące do dziś. Reguluje on całokształt praw i obowiązków pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Co w tym kodeksie można znaleźć? Na przykład: umowy o pracę, obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy. Wszystko podzielone jest na podrozdziały. Tak więc kodeks pracy urlop dzieli na dwa podrozdziały: urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny.

Zanim weźmiemy się za szukanie pracy, zalecam najpierw zapoznać się także z kodeksem pracy. Tak dla pewności, czy oby czegoś nie przeoczyliśmy.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum