Książki Jerzego Kosińskiego

Kosiński, zdaje się być w Polsce znany głównie za swoje dzieło pt. „Malowany Ptak”, które przez czas jakiś, należało do kanonu lektur szkolnych. Jednak Jerzy Kosiński, to nie tylko książki o holokauście, ale kilka innych pozycji, których cechą wspólną można by raczej określić wątki romansowe i zamiłowanie do koni.

Każdy, kto przeczytał kilka innych książek tego autora,musi przyznać, że „Malowany Ptak” jest najmniej reprezentatywną próbką jego pisarstwa. Każda kolejna książka jest już nieco inna w stylu. Stąd być może podejrzenia, które pojawiły się w prasie amerykańskiej, podważające autorstwo Kosińskiego. Zresztą ten polsko – żydowski emigrant, był często szykanowany, podejrzewany o plagiaty (np. w przypadku książki „Wystarczy być”). Jego śmierć – barbiturany w połączeniu z założeniem plastikowego worka na głowę- również budzi wiele kontrowersji i nigdy nie zostało jednoznacznie do końca ustalone czy aby na pewno śmierć autora była aktem samobójczym. Książki Kosińskiego to w sumie zaledwie 9 pozycji, plus wydane pośmiertnie eseje i dwie powieści wydane jeszcze przed „Malowanym ptakiem”, pod pseudonimem Joseph Novak. Niezależnie od krytyki autora, warto zapoznać się z jego twórczością w stopniu wykraczającym poza „Malowanego ptaka”.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum