List motywacyjny

Kiedy ubiegamy się o pracę, początkowym zadaniem, którym należy się zająć, będzie napisanie CV a także listu motywacyjnego. Mimo swoich niewielkich rozmiarów – zazwyczaj zajmują nie więcej niż jedną stronę – dokumenty te mają istotny wpływ na otrzymanie pracy. Od nich głównie to zależy, czy zdecyduje się pracodawca zaprosić ciebie na rozmowę kwalifikacyjną.

CV oznacza curriculum vitae. A to, krótko mówiąc, oznacza życiorys. Zawarte są w nim najważniejsze informacje o naszym życiu wprowadzone wedle pewnej struktury. Zamieszcza się w nim informacje takie jak: dane personalne, przebieg pracy zawodowej, preferencje osobiste, dotychczasowe doświadczenia. Curriculum Vitae pisać można według kilku układów: układu chronologicznego, układu celowego, układu funkcjonalnego. Można znaleźć liczne wzory cv, chociażby w sieci Internet.

Natomiast list motywacyjny jest (najczęściej, chociaż nie zawsze) niezbędny. Pisze się takie podania również o awans bądź podwyżkę. Taki list także może być określony jako list intencyjny. List motywacyjny jest przez pracodawców wymagany (obok CV). List motywacyjny powinien być pisany wedle układu: nagłówek i wstęp, potem rozwinięcie i na końcu zakończenie.

Pisząc oba teksty (CV a także list motywacyjny) nie wolno zapomnieć o ich przejrzystości wykonania. Nie wolno popełnić jakiegokolwiek błędu. Jeśli o tym zapomnimy niemal stracimy szanse na pracę.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum