Maleje opłacalność OFE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oszacowało ostatnio  wartość nominalną składek OFE dla osób, które rozpoczęły pracę w 1999 roku i zarabiały średnią krajową. Do OFE trafia obecnie 7,3 procent podstawy wynagrodzenia, które stają się podstawą kapitału emerytalnego, który należy się składkowiczom po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Przeciętnie OFE w okresie od 1999 roku do końca 2007 roku zarobiło 64% dla swoich klientów. Niestety przez kryzys finansowy wartość ta stopniowo malała i obecnie wynosi średnio jedynie niewiele ponad 30%. Należy jednak podkreślić, że w przypadku niektórych OFE wartość ta jest jeszcze niższa – dla najsłabszego OFE wyniosła on 28%. Natomiast wartość maksymalna to obecnie 38%, co także nie jest wynikiem rewelacyjnym jak na 9 lat inwestowania przez towarzystwa emerytalne – średni roczny zysk wynosi niewiele ponad 4%, czyli znacznie mnij niż na najniżej oprocentowanych lokatach bankowych.

Wyniki inwestycyjne OFE w badaniu tym były dodatkowo pomniejszone o wysokość prowizji, jaką pobiera dane otwarte towarzystwo emerytalne. Nie zmienia to jednak to faktu, że tak czy owak stopa zwrotu inwestycji w przypadku OFE znacznie przewyższa wartość naszego kapitału w ZUSie, który jest niższy o ponad 40%. Dlatego każda osoba, niezależnie jakie OFE wybrała przed kilkoma laty, dysponuje obecnie większym kapitałem emerytalnym, niż ta, która nieskorzystała z oferty, jaką posiadał drugi filar.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum