Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu oświetlenia awaryjnego

Założenie oświetlenia awaryjnego jest zadaniem wymagającym poważnego przemyślenia, dlatego projekt uwzględniać musi wiele detali, które niestety łatwo przegapić. Oto najpowszechniejsze grzechy projektantów oświetlenia awaryjnego.

Jedną z naczelnych zasad jest przestrzeganie norm dotyczących oświetlenia awaryjnego. Niestety zdarza się, że dobrane urządzenia norm tych nie spełniają. Na przykład brakuje w nich wyświetlacza parametrów zużycia baterii albo w miejscu, w którym panuje temperatura poniżej 5 stopni Celsjusza, zastosowana zostaje oprawa z inwerterem. Innym przykładem nie dostosowania oświetlenia awaryjnego do wymagań jest dopuszczenie do sytuacji, w której spadek zasilania w podrozdzielni uruchamia oświetlenie awaryjne w sposób przyczyniający się do wyładowania baterii. Równie często popełniane błędy wynikają z błędów w obliczeniach. Od braku obliczeń spodziewanego natężenia oświetlenia awaryjnego, poprzez nie przyjmowanie do obliczeń sprawności opraw w pracy bateryjnej, po uwzględnianie w obliczeniach współczynników odbić od sufitu, podłogi i ścian.

Kolejną grupę błędów, które są popełniane, kiedy projektowane jest oświetlenie awaryjne stanowią uchybienia wynikające z nieprawidłowego rozmieszczenia oświetlenia. Jeden z rażących błędów tego typu stanowi umieszczanie znaków ewakuacyjnych w miejscach zasłoniętych przez elementy konstrukcyjne budynku, reklamy, itp., czyli zasadniczo w miejscach niewidocznych. Błędem jest również brak zastosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego w miejscach o skomplikowanej ewakuacji.

Wreszcie olbrzymie uchybienie stanowi nie uwzględnienie sposobu użytkowania budynku. Oczywiste jest przecież, że ewakuacja z np. jednopoziomowej restauracji przebiega odmiennie od ewakuacji z wielopiętrowego gmachu szpitala. Na wszystkie powyższe elementy należy zwrócić uwagę projektując oświetlenie awaryjne, a ponadto konieczne jest zapoznanie się z normami dotyczącymi tego typu oświetlenia.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum