Odlewnictwo

Żeliwo jest stopem odlewniczym żelaza z węglem, oraz krzemem, siarką, fosforem, manganem i innymi składnikami zawierającymi od 2% do 3,6% węgla w postaci grafitu lub cementytu. Pojawienie się danej fazy węgla zależy od szybkości chłodzenia. ochładzanie powolne zwiększa wydzielanie grafitu.
Także dodatki stopowe pełnią tu pewną rolę. Krzem zwiększa skłonność do wydzielania się grafitu, a mangan przeciwnie, stabilizuje cementyt. Żeliwo otrzymywane jest przez przetapianie surówki z dodatkami złomu stalowego lub żeliwnego w piecach zwanych żeliwniakami. Tak przetopiony materiał stosuje się do produkcji odlewów.
Żeliwo charakteryzuje się stosunkowo niewielkim – 1-2% skurczem odlewniczym, dobrym wypełnianiem form, a po zastygnięciu obrabialnością. Wyroby odlewnicze po zastygnięciu, by usunąć możliwe ostre krawędzie i resztki formy odlewniczej, poddaje się procesowi szlifowania.
Wyrób odlewniczy poddaje się również procesowi sezonowania, celem tego procesu jest zmniejszenie wewnętrznych naprężeń, mogących doprowadzić do uszkodzenia wyrobu lub do jego odkształcenia. Żeliwo dzięki dużej zawartości węgla posiada wysoką odporność na korozję.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji związanych z odlewnictwem, lub też wyłącznie na temat wyrobów odlewniczych żeliwnych to zapraszam do wortaliku odlewniczego www.e-odlewnia.pl – żeliwo. Znajdziesz na nim mnóstwo informacji z tej dziedziny.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum