Podatek od pracy za granicą

W większości przypadków osoby pracujące za granicą muszą rozliczyć się z tego tytułu przed polskim urzędem skarbowym. O tym na jakich zasadach należy dokonać rozliczenia podatkowego decydują zawarte przez Polskę z innymi krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te w stosunku do różnych krajów wprowadzają różne reguły dlatego, też dokonując rozliczenia trzeba wziąć pod uwagę zasady obowiązujące wobec kraju, w którym dochód został osiągnięty.
Ogólnie istnieją dwie metody według, których rozliczany jest podatek od pracy za granicą. Istotą pierwszej, nazywanej wyłączeniem z progresją, jest wyłączenie z podstawy opodatkowania w Polsce osiągniętego poza jej granicami dochodu. Dochody te są jednak, brane pod uwagę przy ustalaniu skali podatkowej według, której należy zapłacić podatek od dochodów osiągniętych w kraju. W przypadku metody drugiej, czyli odliczenia proporcjonalnego dochody osiągnięte za granicą wykazuje się w zeznaniu polskim oraz dodatkowo odlicza się proporcjonalnie podatek zapłacony za granicą.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum