Projekty domów jednorodzinnych

Jeszcze nie tak dawno, budując dom, niemal zawsze nawiązywano do tradycji danego regionu. Oznacza to nic innego, jak to, że nie istniało wówczas jeszcze nic takiego, jak gotowe projekty domów. Zazwyczaj budowano niezależnie od naturalnych warunków terenowych, oraz innych uwarunkowań, które uwzględniłyby rzeczywiste potrzeby ich właścicieli. Domy te budowano najczęściej na rzucie prostokąta. Dachy takich domów zwykle, zdobiły różne attyki, sterczyny, gzymsy, okapy na kształt gzymsów, lub inne ozdoby, których celem było naśladowanie renesansowych, lub barokowych pałaców. Architektura ta, choć jak wspomniałam wcześniej, obce jej były wcześniejsze projekty domów i architekci, do dnia dzisiejszego, stwarza wrażenie harmonii, racjonalizmu, względnej prostoty i przywodzi nam na myśl wielką mądrość ludową. Od lat dwudziestych naszego wieku, w budownictwie zaczął się rozpowszechniać tak zwany „styl” mieszczański. I choć w tym wypadku, przed przystąpieniem do budowy, posiadano już gotowe projekty domów, budynki wzniesione w „stylu” mieszczańskim, charakteryzują się rozczłonkowaniem bryły domu i nie mają właściwie nic wspólnego z dominującą wcześniej, ludową prostotą. Ta fala, określana dziś falą złego smaku, szybko się rozprzestrzeniała i niepostrzeżenie przeniknęła na peryferie miast, a stamtąd również na wieś. Skutkiem tego było szybkie upowszechnienie się budownictwa tandetnego, nieraz wręcz kiczowatego.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum