Przepisy BHP a oświetlenie awaryjne

Przepisy BHP regulują dość dokładnie w jakich pomieszczeniach w miejscu pracy powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne i w jakim czasie powinno się ono uruchamiać. Ogólnie rzecz biorąc oświetlenie bezpieczeństwa wymagane jest tam, gdzie awaria oświetlenia może spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

W sytuacji zaniku oświetlenia podstawowego urządzenia oświetlenia awaryjnego powinny uruchamiać się najpóźniej po 15 sekundach. Wyjątkiem są tutaj sale operacyjne w szpitalach oraz oddziały intensywnej terapii czy też intensywnej opieki medycznej, gdzie oświetlenie awaryjne powinno włączać się już po upływie 0,5 sekundy od zaniku światła podstawowego. Ponadto na salach szpitalnych wymagane jest wyższe niż w innych miejscach pracy natężenie awaryjnego oświetlenia. Podczas gdy w zwyczajnym zakładzie pracy może ono mieć natężenie równe zaledwie 10 procentom oświetlenia podstawowego, na salach szpitalnych nie może być ono słabsze od podstawowego oświetlenia. Wymaga tego przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów, które będzie zagrożone w sytuacji uniemożliwiającej pracę lekarzom i pozostałej obsłudze szpitala. A taką sytuacją z pewnością jest brak odpowiedniego oświetlenia.

Oświetlenie awaryjne powinno znajdować się w rozmaitych miejscach pracy. Do miejsc gdzie oświetlenie takie jest wymagane należą między innymi drogi wewnętrznej komunikacji oraz te pomieszczenia, których przeznaczeniem jest stały pobyt ludzi, a które pozbawione są naturalnych źródeł światła. Ponadto oświetlenie awaryjne należy stosować w budynkach użyteczności publicznej o odpowiednich wymiarach, np. w bankach w salach operacyjnych których powierzchnia przekracza 300 metrów kwadratowych; w tych pomieszczeniach handlowych, których powierzchnia przekracza 2 tys. metrów kwadratowych oraz w salach audytoryjnych, w których liczba miejsc przekracza 300.

Bezwzględnie oświetlenie awaryjne musi być umieszczone w pomieszczeniach stanowiących miejsca pracy, w których brak światła może przyczynić się do powstania zagrożenia życia bądź zdrowia, np. powstania pożaru lub eksplozji. Tak więc we wszelkich pomieszczeniach magazynowych oraz produkcyjnych, a także w miejscach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Zwłaszcza jeśli powierzchnia tych pomieszczeń przekracza 2 tys. metrów kwadratowych.Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum