Warsztaty psychologiczne w Instytucie Psychologii Procesu

Warsztaty psychologiczne mają za zadanie nauczyć przyszłych psychoterapeutów umiejętności potrzebnych im w dalszej pracy zawodowej. Należy zaliczyć do nich m.in. umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem oraz zrozumienie znaczenia komunikacji niewerbalnej w procesie terapeutycznym. Przyszli psychoterapeuci uwrażliwiani są też na zachodzące wciąż procesy uczenia się czy powstawania skojarzeń, co jest bardzo ważne dla przebiegu całej psychoterapii.

Warsztaty psychologiczne pozwalają również na zdobycie praktycznej wiedzy, dotyczącej procesu grupowego w terapii oraz na kształtowanie postawy odznaczającej się odpowiedzialnością w stosunku do klienta. Są prowadzone w formie zajęć zblokowanych, co daje możliwość efektywnego wykorzystania czasu ich trwania, a także nawiązania wzajemnych relacji między uczestnikami.

Zajęcia podzielone są na grupy tematyczne, każda grupa tematyczna poświęcona jest wyrabianiu innych umiejętności psychoterapeutycznych przydatnych w pracy z przyszłym klientem. Dodatkowo warsztaty psychologiczne stwarzają możliwość zapoznania się z aparaturą techniczną np. kamerą, jednokierunkową przesłoną oraz sposobami ich wykorzystania w procesie psychoterapii.

Podobne: Warsztaty psychologiczne w IPP.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum