Psychoterapia

Pojęcie psychoterapii implikuje, że  czynnikiem leczniczym jest w niej oddziaływanie psychiczne, analogicznie jak w farmakoterapii jest nim oddziaływanie farmakologiczne, w hydroterapii- oddziaływanie za pomocą wody, w rentgenoterapii.

Oddziaływanie psychiczne nie oznacza oddziaływania za pomocą nieznanej i tajemniczej ‚energii psychicznej’. Analogicznie jak w oddziaływaniu fizycznym działają tu różnego rodzaju energie, ale już nie ilość i jakość energii odgrywa rolę, ale jej znaczenie.

Wystarczają minimalne ilości energii, by wywołać poważne zmiany w ustroju. Słowo wymówione szeptem może mieć większe znaczenie niż potężny huk maszyny, lekkie dotknięcie – większe znaczenie niż silne nawet potłuczenie itp. Traktując wymianę energetyczną jako istotną cechę każdego żywego ustroju, można powiedzieć, że oddziaływanie fizyczne mieści się w ramach metabolizmu energetycznego, a oddziaływanie psychiczne — w ramach metabolizmu informacyjnego” (Kępiński).

Dobry psychoterapeuta powinien doskonale panować, a może nawet nie tyle co panować, a odczuwać ów metabolizm informacyjny. Psychoterapia polega głównie na przyjęciu, zrozumieniu i przetworzeniu informacji, jest to czasem jak przeczytanie złej księgi, która może nas zniszczyć albo zbawić – trzeba na to odwagi, odwagi przed prawdą.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum