Stacje transformatorowe

Przy każdej większej inwestycji budowlanej powstaje problem doprowadzenia zasilania powstających budowli w energię elektryczną. Przy większych budynkach nie wystarcza podłączenie się do istniejącej sieci energetycznej. Wysokie pobory mocy wymagają włączenia w system zasilania stacji transformatorowej.

Dziś najczęściej stosuje się wolno-stojące kontenerowe stacje transformatorowe złożone z budynku i wyposażenia. Budynek stacji jest gotową konstrukcją prefabrykowaną, którą można kupić w różnych rozmiarach w zależności od wymagań wyposażenia. Stacje takie są estetyczne i dobrze wpasowują się w otoczenie. Do wyboru mamy też cały szereg kolorów i kształtów. Wyposażenie stacji zależy już od indywidualnych wymagań poboru mocy.

W przypadku większych inwestycji gdzie występują duże zużycia energii i dodatkowe wymagania odnośnie zabezpieczeń, zasilania awaryjnego, monitorowania i sterowania zachodzi konieczność budowy stacji transformatorowej jako wolnostojącego budynku zaprojektowanego konkretnie pod kątem indywidualnych wymagań inwestora.

Często zachodzi konieczność doprowadzenia fragmentu sieci energetyczne nN lub SN do nowo budowanej stacji transformatorowej. Do wyboru mamy linię napowietrzną lub kablową linię eneltryczną.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum