Systemy ERP – dostawcy

Wybierając usługodawcę, który wdroży w naszej firmie system wspomagający zarządzanie, trzeba zwrócić uwagę na wiele aspektów, aby nie popełnić błędu i nie wybrać firmy, która zrobi to w sposób nieodpowiedni i narazi firmę na straty w formie zawyżonych kosztów lub niedostatecznie dopracowanego systemu. Obecnie, w Polsce działa wielu usługodawców, którzy wdrażają systemy Erp. Zajmują się oni zarówno doradztwem, analizami przedwdrożeniowymi i wdrożeniami w zakresie własnych systemów i systemów Erp, jaki oferują usługi konsultingowe i audytowi z tym zakresie. Warto zapoznać się z dotychczasowymi dokonaniami firmy i obszarami w jakich wdrażały one systemy Erp. Same listy referencyjne od byłych klientów, to za mało. Warto skontaktować się z daną firmą, której listem referencyjnym chwali się nasz dostawca i dopytać o ważne dla nas kwestie, czyli koszty ukryte, rozległość analizy, obsługa powdrożeniowa. Bardzo często zdarza się bowiem, że firmy wdrażające systemy Erp ukrywają część kosztów, nie wliczając do zakresu usługi obsługi powdrożeniowej systemu, czy doradztwa dla personelu, które jest niezmiernie istotne jeśli chcemy aby nasze oprogramowanie działało w pełni, a pracownicy firmy korzystali z wszystkich jego możliwości. Zanim więc zdecydujemy się na jednego dostawcę trzeba koniecznie spotkać się z większą ilością providerów i wybrać najkorzystniejszą z punktu widzenia firmy możliwość.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum