Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jest bardzo czestym sposobem zawarcia umowy o pracę. Nie oznacza to jednak że jest to najbardziej pożadana umowa z punktu widzenia pracownika. Pracodawcy decydują się używać tej umowy głównie ze względu na dużą elastyczność dzięki której mogą w miarę swobodnie kształtować zatrudnienie.

Umowa na czas określony należy do umów terminowych. Poza nią kodeks pracy wyróżnia: umowę na czas wykonania określonej pracy,umowę na okres póbny i umowę na zastępstwo.W kodeksie nie zostało nigdzie określone na ile umowa na czas określony może być zawarta, potencjalnie może więc to być nawet bardzo długi okres. O ile okres taki nie zmierza to do obejścia przepisów prawa pracy.

Czas trwania powinien zostać określony przez strony już w momencie zawierania umowy. Można to zrobić poprzez : określenie czasu obowiązywania umowy, oznaczenie momentu jej rozwiązania datą kalendarzową, poprzez wskazanie zdarzenia przyszłego pewnego, którego data jest znana. Rozwiązanie umowy na czas określony może nastąpić za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony jest możliwe w przypadku kiedy strony zawarły taką możliwość w momencie zawierania umowy oraz umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę korzysći jakie niesie dla pracodawcy umowa na czas określony była ona często nadużywana przez pracodawców poprzez zawieranie z pracownikiem kolejnych umów na czas określony. Po zmianach w kodeksie pracy ta praktyka została ukrócona i trzecie kolejna umowa na czas określony jest uznawana za umowę na czas nieokreślony.Przy czym za kolejną umowę jest uznawana umowa zawarta w okresie miesiąca od rozwiązania poprzedniej. Przepisy ustawy antykryzysowej zawiesiły jednakże działanie tych przepisów na pewien czas.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum