Umowa o dzieło

Dzisiaj mały news dotyczący umowy o dzieło, który powinien zainteresować osoby pracujące na umowę o dzieło – szczególnie naukowców i twórców.

Nie wiem czy wiecie, że koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieło wynoszą standardowo 20% przychodu. Większa stawka w wysokości 50% obowiązuje gdy przychód związany jest ze zbyciem praw aytorskich – w przypadku umowy o dzieło czy zamówienia na dzieło. Może też mieć miejsce sytuacja gdzie koszty uzyskania przychodów będą określone jako wyższy procent. Dzieje się tak tylko jeśli podatnik udowodni że były one faktycznie wyższe. Należy jednak te koszty odpowiednio udokumentować rachunkiem, fakturą czy innym dokumentem.





Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum