Zarządzanie kryzysem

Kryzys jest związany z działalnością każdego przedsiębiorstwa, bądź organizacji. Rozwija się on w interakcji między opinią publiczną, mediami oraz grupami nacisku i w odróżnieniu od konfliktu, jest mocno związany z emocjonalnym podejściem do wydarzeń. Wszystkie organizacje są narażone na powstanie sytuacji kryzysowej, a jej skutki i konsekwencje zależą od działań, jakie firma podejmie w reakcji na powstały problem. Działania te są uwarunkowane różnorodnymi czynnikami.

Każda firma powinna być przygotowana na ewentualna sytuacje kryzysową. W razie powstania konieczności należałoby powołać zespół odpowiednio przygotowanych ludzi. Ważnym czynnikiem jest stopień przygotowania owego zespołu. Jeżeli firma jest nie zakłada z góry możliwości pojawienia się sytuacji kryzysowej i jej działanie to reakcja na bodziec (problem), traci cenny czas na przygotowanie odpowiednich działań. Szybkość reakcji jest bardzo istotnym elementem blokującym dalsze rozwijanie się problemu-kryzysu. Właściwe podejście do zarządzania sytuacją kryzysową – często jeszcze zanim wystąpią pierwsze symptomy – pozwala zmniejszyć straty w obszarze wizerunku, co często ma donośny wymiar materialny. Odpowiednie przygotowanie organizacji na nadejście sytuacji kryzysowej to warunek konieczny utrzymania lub przywrócenia wiarygodności firmie i jej produktom.

Innym ważnym elementem jest umiejętność przewidywania problemów. Jest to pewnego rodzaju sposób planowania przedkryzysowego. Innymi słowy jest to zajmowanie się problemami, w obliczu których organizacja stanie za jakiś czas. W mirę możliwości organizacja powinna przeciwdziałać pierwszym symptomom kryzysu. Jednak czasami powstrzymanie kryzysu jest mało prawdopodobne i zespół zarządzania sytuacja kryzysową może planować sposób łagodzenia skutków owego kryzysu oraz powinien przygotować organizacje do przeciwdziałania konkretnemu kryzysowi zanim on się pojawi.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum