Zatrudniać nowych pracowników czy może szkolić kadrę już zatrudnioną?

Pracodawca coraz częściej inwestuje w pracowników po przez szkolenia wiedząć, że jest to bardzeiej opłacalne niż drastyczne działanie jak zwolnienia. W sytuacji gdy pojawiają się problemy pracowników z wykonywanymi obowiązkami warto:
– zapytać jaka praca dawałaby im większą satysfakcję, jakie inne obowiązki są gotowi podjąć,
– przy brakach w wykształceniu warto wysłać pracownika na kurs, przy problemach z pracą w grupie zaprosić na specjalistyczne szkolenia.

Szkolenia niejednokrotnie organizowane są w malowniczo położonych obiektach konferencyjno – szkoleniowych. Coraz częściej są to różnego rodzaju ośrodki szkoleniowe z odpowiednią salą szkoleniową wyposażoną w łącze internetowe, nowoczesny sprzęt techniczny i audiowizualny.

Koszt zatrudnienia nowego pracownika który posiada odpowiednią wiedzę to niejednokrotnie dwukrotnie większe obciążenie finansowe firmy niż przeszkolenie już pracującego. Będąc świadkami zmian w sektorze gospodarczym, polskie firmy uczą się funkcjonowania w nowych warunkach ekonomicznych, coraz bardziej zaczynają dostrzegać potrzebę i znaczenie szkoleń. Sytuacja która sprawia, że szkolenia są niezbędne jest szybkość zmian cywilizacyjnych i gospodarczych. Dziś nie wystarcza to, że jesteśmy specjalistą w jednym zawodzie, dla potrzeb tej samej firmy. Oczekiwania pracodawców ciągle ulegają zmianom podobnie jak otaczająca nas rzeczywistość w tym ciągły rozwój nowych technologii. Sami pracownicy chcą się rozwijać, awansować. Rynek pracy jest dynamiczny. Zmusza do bycia elastycznym, co skutkuje zmianami branży, miejsca zamieszkania. Zmiany w gospodarce na inny sposób funkcjonowania, przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw powodują konieczność zapoznania się z warunkami funkcjonowania gospodarki rynkowej, obserwacji poczynań konkurencji oraz nauki zarządzania firmą w nowych warunkach. Odnieść sukces mają szansę jedynie osoby, które chcą się uczyć i ciągle doskonalić swoje umiejętności.
Zatem pytanie „Zatrudniać nowych pracowników czy może szkolić kadrę już zatrudnioną?” ma tylko jedną odpowiedź: Tak szkolić kadrę już zatrudnioną, co jest uwarunkowane aspektami ekonomicznymi.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Jedna opinia na forum; do “Zatrudniać nowych pracowników czy może szkolić kadrę już zatrudnioną?”

  1. szkolenia Says:

    Ciekawy artykuł, rynek szkoleń rozwija się bardzo dynamicznie, bazę szkoleń i kursów z całej Polski można znaleźć m.in. w serwisie eventis.pl

Opinie i komentarze na forum