ZUS skuteczniejszy od OFE

Wszędzie słyszymy, jak wybrać najlepszy fundusz emerytalny. Nikt jednak publicznie nie podważą sensu istnienia OFE, a jak pokazały ostatnie badania, inwestorzy z Towarzystw Emerytalnych, nie są stanie zarobić więcej niż ZUS.

Są oczywiście OFE, które osiągają ponadprzeciętny zysk. Natomiast, jeżeli przyjrzymy średniej stopie zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych okażę  się, że w zeszłym roku odnotowały one prawie czternaście procent straty. Może jest to niedużo w odniesieniu do wcześniejszych soczystych lat, ale na pewno znacznie więcej niż zeszłoroczny  wynik Funduszy Rezerwy Demograficznej, który zamknął rok ze stratą w wysokości niecałych sześciu procent.  Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że jest to kolejny rok, kiedy OFE jest w tyle za ZUSem – w zeszłym roku sytuacja była analogiczna. Paradoksem jest jednak to, że to OFE będzie odgrywało większą rolę w emeryturach mieszanych – do 2013 roku będzie stanowiło 60% jej wartości.  Oczywiście przedstawiciele OFE bronią się twierdząc, że jak wróci hossa na giełdzie ich wyniki będą ponownie wyższe, jak miało to miejsce przez pierwsze lata po wprowadzeniu otwartych funduszy emerytalnych.

Jest to scenariusz prawdopodobny – w portfelach OFE jest znacznie więcej akcji z większym ryzykiem inwestycyjnym, które w czasach kryzysu zanotowało gigantyczne spadki, teraz natomiast powoli odbija się od dna.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum