ADHD

Powszechność występowania ADHD jest przesłanką, aby każdy miał choćby szczątkową wiedzę na ten temat. Używane w Polsce odpowiedniki nazwy ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, zespół hiperkinetyczny. Angielski skrót ADHD rozszyfrowuje się jako Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Zaburzenie to dotyka od ok. 3 do ok. 8 % ludzi, a rozpoznawalne jest już od wieku dziecięcego.
Najbardziej optymalnym wiekiem na postawienie diagnozy jest 6 – 8 lat.
Objawy charakterystyczne dla nadpobudliwości psychoruchowej to nadmierna aktywność ruchowa, trudności z koncentracją, nadmierna impulsywność, chociaż ich proporcje i natężenie mogą być różne u poszczególnych osób. Objawy te muszą być obserwowalne przed końcem siódmego roku życia, a w różnym nasileniu utrzymują się przez całe życie.
ADHD jest chorobą gentyczną. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia u dzieci, których jedno lub oboje rodzice mają tę przypadłość jest w sposób istotny większe. Jednakowoż odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza oraz podjęta na czas terapia pozwalają opanować objawy nadpobudliwości.
W leczeniu ADHD stosuje się psychoterapię i farmakoterapię. Oddziaływaniom psychoterapeutycznym powinni być poddani wszyscy, u których zdiagnozowano to zaburzenie. Co ważne – większa część oddziaływań musi być skierowana do osób z otoczenia, gdyż to one muszą się dostosować do specyfiki zaburzenia. W przypadku farmakoterapii jedynie ok. 20% osób wymaga podania leków.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Jedna opinia na forum; do “ADHD”

  1. Sebastian Says:

    Moje dziecko cierpi z powodu ADHD. Leki trochę ją temperują, zażywa medikinet, ale i tak uważam ze to duża poprawa. Przedtem był koszmar

Opinie i komentarze na forum