Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to jednostka powołana do życia w 1994 roku. Jej zadaniem jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje dbanie o bezpieczeństwo depozytów bankowych, czyli środków, które Polacy przetrzymują w swoich bankach. Przepisy tyczące się BFG określają w sposób bardzo dokładny, jak zabezpieczane są środki w bankach, a także na jakich zasadach klienci mogą ubiegać się o odzyskanie tych pieniędzy, w momencie, gdy dana instytucja bankowa ogłosi upadłość. Czynnikiem, o którym powinni pamiętać wszyscy klienci jest przede wszystkim fakt, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie obejmuje wszystkich polskich banków, lecz jedynie te jednostki, które działają w Polsce i są kontrolowane przez polskie organy. Swego czasu bardzo głośno było w Polsce na temat zasad funkcjonowania Polbanku, który należy do greckiego banku, a tym samym nie był kontrolowany przez polskie instytucje. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zatem nie chronił klientów tego banku i oczywiście fakt ten bardzo chętnie został wykorzystany przez konkurentów, którzy rozpowszechniali informacje na ten temat, gdzie tylko popadnie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie przede wszystkim czuwać nad stabilnością polskich banków. Weryfikowana jest bieżąco wypłacalność oraz rentowność funkcjonowania banków, sprawdzane są również możliwości całkowitej utraty płynności. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma zapisane w swoim statucie ciągłe dbanie o to, by jego klienci zwiększali zaufanie do tej jednostki. Wskazując konkretnie czynności, które wykonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny wskazać należy przede wszystkim  wskazanie wysokości jaką dany bank ma odprowadzać do BFG w ramach zabezpieczenia, nadzór nad całokształtem systemu gwarantowania środków pieniężnych oraz realizacja innych, ustawowych zadań. BFG ma również możliwość udzielania pomocy bankom. Bank, który ma poważne problemy z utrzymaniem swojej rentowności może zwrócić się do BFG o zwrotną pożyczkę, jednak suma tej pożyczki musi być racjonalna i odpowiadać możliwościom takiego banku.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum