Barwniki rozpuszczalne

Krajowy przemysł farb i lakierów wytwarza ponad 1000 różnych wyrobów lakierowych. Tak duża ich liczba jest odzwierciedleniem wyjątkowo szczegółowego podziału asortymentowego, uwzględniają­cego odmienność poszczególnych wyrobów.od ten umożliwia porozumiewanie się kontrahentów między sobą za pomocą symboli cyfrowych i jednolitego nazewnictwa, zapew­nia opracowanie jednolitych systemów informatycznych w zakresie obrotu towarowego, gospodarki materiałowej i magazynowej, nie­zbędne do przetwarzania danych zarówno u dostawcy, jak u odbiorcy – sklejka wodoodporna. Struktura symbolu KTM, składającego się z 13 liczb, przedstawia się następująco:
a. Symbol według Systema­tycznego wykazu wyrobów (SWW)
b. Część identyfikująca sym­bolu KTM
c. Liczba kontrolna
a. Pierwsze 4 cyfry oznaczają podbranżę, tzn. kolejno:

13 — wyroby przemysłu chemicznego,
131 — farby i lakiery,
1311 — pigmenty nieorganiczne i farby suche,
1312 — wyroby lakierowe olejne i olejno-żywiczne,
1313 — wyroby lakierowe ftalowe brw,
1314 — wyroby lakierowe celulozowe i spirytusowe,
1315 — wyroby lakierowe bitumiczne,
1316 — wyroby lakierowe na dyspersjach wodnych i na żywicach wodorozpuszczalnych,
1317 — wyroby lakierowe na żywicach syntetycznych,
1318 — rozcieńczalniki, materiały pomocnicze do wyrobów lakierowych oraz spoiwa i pokosty,
1319 – farby graficzne (drukarskie) i materiały pomocnicze przemysłu poligraficznego. Następne 3 cyfry oznaczają grupy; jest to rozwinięcie określenia danego wyrobu, według specyfikacji podanej w Systematycznym wy­kazie wyrobów (SWW).

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum