Charakterystyka rynku budownictwa przemysłowego

Budownictwo przemysłowe różni się od innych segmentów budownictwa nie tylko specyfiką wznoszonych obiektów, ale także relacją inwestor-wykonawca. Wykonawcą jest bowiem najczęściej średnia i duża firma budowlana, nierzadko wspomagana gronem podwykonawców, często wyspecjalizowana w stawianiu szczególnych obiektów przemysłowych (np. związanych z energetyką). Odbiorcą jest natomiast przedsiębiorstwo – użytkownik wznoszonych obiektów, zazwyczaj tak samo zalicza się do grona średnich lub dużych podmiotów gospodarczych.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego, spółdzielnia lub deweloper ( o różnej wielkości) buduje jedno- lub wielomieszkaniowe domy dla klientów indywidualnych. W budownictwie biurowym czy handlowo-usługowym, w większości przypadków wykonawca (również podmiot różnych rozmiarów), stawia obiekt dla inwestora, a ten następnie sam go wykorzystuje lub odnajmuje nowe powierzchnie użytkowe. Zleceniodawcą przy budowie budynków użyteczności publicznej jest państwo, podobnie jak w przypadku części prac drogowych i wielu inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji.

Z uwagi na charakter odbiorców, budownictwo przemysłowe jest ściśle uzależnione od bieżącej a także przewidywanej sytuacji gospodarczej. Obecny spadek konsumpcji na rynku wewnętrznym zmniejsza wskaźnik wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych przemysłu, zniechęcając inwestorów do realizacji nowych projektów. Niewielu wytwórców może liczyć na zbyt za granicą, ale nawet wtedy ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze może być przeszkodą w dynamicznym rozwoju zakładów przemysłowcy.

Uderza to w firmy budowlane podwójnie – spada liczb zleceń ze strony producentów krajowych, ale również rośnie trudność w zdobywaniu zleceń na pracę za granicą. U naszych bliższych i dalszych zachodnich sąsiadów sytuacja rynków jest bowiem podobna. Do Wschodu zaś polskich przedsiębiorców zniechęcił kryzys rosyjski sprzed kilku lat, a obecnie – ostra konkurencja, która wyrosła tam pod nieobecność naszych budowlańców.