Całkiem nowy umysł

NLP (neurolingwistyczne programowanie) to dyscyplina zajmująca się rozwojem umysłu, uczeniem, w jaki sposób kierować swoimi emocjami, jak budzić w sobie kreatywność, szybciej się uczyć, lepiej zarządzać, rozwijać swoje zdolności i umiejętności. Niezwykła książka Daniela H. Pinka przekazuje nam bardzo ważny komunikat – żyjemy w momencie, w którym kończy się dominacja myślenia lewopółkulowego.

Przyszłość należy do osób myślących prawopółkulowo!

Intensywny rozwój myślenia lewopółkulowego był zjawiskiem korzystnym w odpowiednim czasie. Przyczynił się do rozwoju cywilizacji, nauki, przemysłu. Kiedy ludzie nauczyli się pisać, w 90% populacji prawą ręką, oraz czytać, a w naszej kulturze robi się to od lewej do prawej strony, lewa półkula zaczęła mocno dominować, ponieważ w naszym ciele półkule mózgowe odpowiadają za części ciała niejako na krzyż. Zatem lewa półkula odpowiada za widzenie prawym okiem, ruch prawą ręką i tak dalej, i od najmłodszych lat jest intensywnie ćwiczona.

Jak stwierdzili neurolodzy, ogólnie mówiąc, lewa półkula bierze udział w analizie informacji. Zajmuje się tym co zostało powiedziane, treścią historyjki, słowami.

W przeciwieństwie do tego, prawa półkula specjalizuje się w syntezie, szerokim oglądzie całości, skojarzeniach, jest szczególnie dobra w składaniu odizolowanych części w całość. Specjalizuje się w tak precyzyjnych funkcjach, jak rozpoznawanie wyrazu twarzy i jego interpretowanie, rozpoznawanie na podstawie niewerbalnych informacji uczuć drugiego człowieka, prawie jego myśli. Oraz w tym, jak coś zostało powiedziane. Skupia się na niewerbalnych wskazówkach dostarczanych przez spojrzenie, intonację, wyraz twarzy. To w niej mieszczą się nasze zdolności intuicyjne i emocjonalne. Czyli wszystkie te umiejętności, które możesz rozwinąć na szkoleniach takich jak Praktyk NLP, Master NLP i innych, w których wykorzystywane są możliwości umysłu.

Książka “Całkiem nowy umysł” zainteresowała mnie właśnie dlatego, że od lat zajmuję się NLP , ucząc innych dokonywania zmian w swoim życiu, poprzez rozwój prawej półkuli mózgowej i korzystanie z zjej możliwości. Dzięki technikom NLP rozwijającym zdolności prawej półkuli można wpływać na swoje emocje, uruchomić kreatywność, lepiej odbierać komunikaty niewerbalne, a to tylko część możliwości, bo nie sposób wszystkich wymienić.

Przez całe wieki byliśmy przekonywani o wyższości lewej, analitycznej półkuli, nad prawą, emocjonalną. Aż do momentu, gdy przeszliśmy przez kilka etapów rozwoju.

Daniel H.Pink nadał im odpowiednie nazwy

  • era rolnictwa
  • era przemysłu
  • era informacji
  • era koncepcji

Ta ostatnia, to właśnie era, w którą weszliśmy obecnie. To moment, w którym najważniejszymi zasobami okazują się być: inteligencja emocjonalna, umiejętności empatyczne, zdolności twórcze i kreatywność.

Dlaczego te właśnie cechy stają się największą wartością?

Gary Kasparow – najlepszy szachista swojego pokolenia, być może najlepszy szachista wszechczasów był inspiracją dla zespołów badawczych, które zaczęły tworzyć programy komputerowe, które umiałyby grać w szachy. Od 1985 roku Kasparow nigdy nie przegrał. W 1996 roku pokonał najlepszy komputer umiejący w tym czasie grać w szachy. Ale już w 1997 roku Kasparow walczył z superkomputerem o nazwie Deep Blue. Został pokonany. Kasparow jednak wierzył, że ludzie w lewopółkulowym myśleniu muszą mieć jakąś przewagę nad komputerami. Twierdził, że w jednej sekundzie jest w stanie przemyśleć do trzech możliwych ruchów figurami szachowymi. Nie brał pod uwagę faktu, że komputer Deep Junior, z którym czekała go rozgrywka, przewiduje ich dwa do trzech milionów na sekundę.

Był rok 2003. Sydney. Kasparow rozpoczął zawody. Zawody z maszyną. W 1987 roku Kasparow chwalił się, że żadna maszyna go nie pokona. Teraz rozgrywa po kolei 6 partii. Pierwszą wygrywa. W drugiej remis. Trzecia przegrana. W czwartej ledwo remis. Piąta – kolejny remis. Szósta przesądzi o wyniku. Niestety, w dziesiątym ruchu człowiek popełnił błąd, który przesądził o wyniku. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem. Kasparow zmienił zdanie: “Ja daję nam tylko kilka lat. Wtedy komputery będą wygrywać każdy mecz.”

Tak, komputery opierają się na zasadach logiki. Kierują się mechanizmami myślenia lewopółkulowego. I, niestety albo stety, są szybsze i lepsze od nas w myśleniu sekwencyjnym, obliczeniach i, jak napisał Pink, “nie miewają bólów głowy”.  Programy komputerowe powoli eliminują poszczególne zawody, tak jak kiedyś wynalezienie maszyny parowej sprawiło, że część prac, wykonywanych przez ludzi, przestało mieć sens.

Pewnie mówiono Ci jako dziecku, byś szedł na określone studia, gdyż dzięki temu zapewnisz sobie godną, stabilną i zabezpieczoną finansowo przyszłość. Czy jednak nie nadszedł czas, byśmy przemyśleli nasze wybory?

Mityczne IQ?

Daniel Goleman, autor przełomowej książki “Emotional Intelligence” (Inteligencja emocjonalna), zbadał wyniki badań akademickich, które zmierzyły w jakim stopniu IQ (wskaźnik poziomu inteligencji badający zdolności myślenia lewopółkulowego) przyczynia się do sukcesu zawodowego.

Jak sądzisz, w jakim procencie poziom IQ wpływa na nasze osiągnięcia?

  • od 50-60 %
  • od 35-45%
  • 23-29%
  • 15-20%

Otóż nie. Okazuje się, że ten wpływ wynosi od 4 do 10%.

I pewnie sam znasz ludzi szczycących się bardzo wysokim IQ, a jednocześnie nieporadnych, prawda?

Komputery mogą nas zastąpić w wielu funkcjach, które opierają się na logice oraz sekwencyjnym powtarzaniu czynności. Sami staramy się wszystko tak opisać i ustawić, by było standardowe, by każdy mógł przeczytać instrukcję i wykonać to równie dobrze, jak specjalista.  Program komputerowy zastępuje dziś księgowego, prawnika, a nawet często lekarza, bo to on wydaje diagnozę na podstawie wyników badań i klasyfikacji objawów.

Ale jest coś, czego komputery nie potrafią i nigdy nikogo w tym nie zastąpią. To możliwości prawej półkuli mózgowej – odczuwanie i przekazywanie komunikatów opartych na emocjach, kreatywność, zdolności empatyczne.

Mira Chlebowska

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum