Dziennikarstwo obywatelskie podbija Internet

Dziennikarstwo obywatelskie to odmiana dziennikarstwa wykonywanego przez nieprofesjonalnych dziennikarzy w celach społecznych. Jego powstanie powiązane jest z internetem, bo jest to środek masowego przekazu, który ( w przeciwieństwie do prasy, radia lub TV ) pozwala każdemu na współtworzenie własnej treści i jej masowe rozpowszechnienie.

Globalna sieć pozwala na publikację treści w czasie rzeczywistym i zespołową pracę w sposób wirtualny dziennikarzy z całego świata. Z tytułowym dziennikarstwem wiążą się szczególnie informacyjne strony internetowe.

Na popularność tego modelu dziennikarstwa wpłynął stworzony pod koniec XX wieku koreański serwis Ohmynews, którego założyciel ukuł termin dziennikarz-obywatel. Sukces serwisu nakłonił ludzi z reszty świata do zaprojektowania portali działających wedle tych samych reguł.

Nutka sceptycyzmu

Nieraz dziennikarstwo obywatelskie bywa potępiane za generalizowanie, jednostronne przedstawianie poglądów a także niedawanie możliwości odpowiedzi drugiej stronie. Podkreśla się także, iż znacząca liczba artykułów dziennikarzy obywatelskich jest zaledwie przekształceniem doniesień zawodowych dziennikarzy.

Perspektywy rozwoju

Zdaniem speców tytułowe dziennikarstwo będzie się w dalszym ciągu prężnie rozwijać. Wskazuje się przewagę dziennikarzy obywatelskich dzięki lepszej znajomości miejscowych kontekstów wydarzeń.

Podsumowanie

Dziennikarstwo obywatelskie jest w rzeczywistości młodą ideą w Polsce w porównaniu do sytuacji za granicą, lecz dzięki takim stronom jak iThink czy salon24 (największa liczba odbiorców) idea ta ma znaczące szanse na rozwój w naszym kraju.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum