Fundusze unijne – wsparcie dla e-biznesu

W ramach PO Innowacyjna Gospodarka, jest wyodrębnione działanie 8.1, które dotyczy usług cyfrowych (tzw. e-usługi). By uzyskać fundusze unijne należy jednak się śpieszyć, ponieważ działanie 8.1 jest tak popularne, że alokacja kończy się już w kilka dni po ogłoszeniu naboru wniosków.

Fundusze unijne w działaniu POIG 8.1

Dla kogo wsparcie?
Fundusze unijne oferowane w ramach działania 8.1 są przeznaczone dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które świadczą usługi drogą elektroniczną nie dłużej niż 1 rok. Przedsiębiorstwa te muszą świadczyć e–usługi. Usługi te świadczone są automatycznie, drogą elektroniczną, a człowiek bierze udział w ich świadczeniu tylko w niewielkim stopniu. Dla przykładu są to: e-booki, e-ankiety, gry on-line, e-rezerwacje, aukcje internetowe itp. Nie kwalifikują się np. sklepy internetowe oraz usługi hostingowe. Każda firma może otrzymać tylko jedną dotację w ramach działania.

Obszar dofinansowania
Fundusze unijne będą przeznaczone na realizację projektów przedsiębiorstw świadczących usługi cyfrowe oraz wytwarzanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usług. Projekt może trwać przez 24 miesiące a maksymalna kwota dofinansowania to 1 mln złotych. Kwalifikowalne są niemal wszystkie koszty związane z projektem, od kosztów najmu lokalu i utrzymania pracowników po zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego. Mogą to być także szkolenia dla pracowników, jednak tutaj kwota jest ograniczona procentowo. Pomoc finansowa może zostać wykorzystana także na promocję biznesu i projektu.

Wyjątki
Przedsiębiorstwami, które nie mogą ubiegać się o fundusze unijne w ramach działania 8.1 są projekty:
– związane z e-handlem,
– związane są z hostingiem (udostępnianie serwerów pod serwisy internetowe),
– świadczące usługi poczty elektronicznej,
– świadczą usługi związane z rejestracją domen internetowych.

Termin składania wniosków w obecnym naborze trwa od 26 października do 13 listopada 2009 roku, jednak najprawdopodobniej skończy się już po 3 dniach, ze względu na bardzo szybkie wyczerpanie alokacji (udostępnionej ilości środków). Dlatego wniosek warto złożyć już pierwszego dnia (liczy się kolejność na liście rankingowej).

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum