„Silne Podstawy” gospodarki USA – analiza

Analiza ta jest bardzo uproszczoną formą zobrazowania gospodarki Stanów Zjednoczonych w odniesieniu jedynie do aktualnych wydarzeń. Pełna analiza gospodarcza powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące struktury gospodarki, dane demograficzne i geograficzne oraz wiele innych. Informacje te zostały pominięte celowo dla skoncentrowania uwagi na aspekty gospodarcze w odniesieniu do problemów z jakim gospodarka Stanów zjednoczonych aktualnie się boryka.

Gospodarka USA posiada, a przynajmniej posiadała do niedawana typową dla okresu postindustrialnego strukturę, cechującą się dynamicznym rozwojem usług i wzrostem ich udziału w rachunku PKB, przy jednocześnie malejącym udziale przemysłu i rolnictwa.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych obecnie boryka się z problemami, podobnie jak i reszta świata wywołanymi przez tak zwany kryzys kredytów hipotecznych. Przez dłuższy czas Amerykanie pompowali swoją gospodarkę oferując obywatelom tanie kredyty hipoteczne o bardzo wysokim ryzyku. W efekcie tych działań amerykanie, kuszeni przez banki zaciągali kredyty których nie byli w stanie spłacać. Sytuacja ta doprowadziła do załamania na ryku kredytowym i w efekcie znacznego spowolnienia gospodarczego zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na całym świecie. Jednak czy gospodarka w USA jest już skończona? To zdecydowanie za mocne słowa.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest jeną z najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie, a nawet można powiedzieć że najbardziej rozwiniętą o bardzo silnych podstawach. Mimo obecnych problemów Stany Zjednoczone mogą wyjść z tego kryzysu w miarę obronną ręką. Dziś FED – Rezerwa Federalna ratuje niektóre banki skupując ich akcje. Aktualnie akcje te są relatywnie tanie w stosunku do ich niedawnych cen. FED raczej nie ładował by tylu miliardów dolarów w spółki, które nie mają szans, żeby po zakończeniu kryzysy stanąć na nogi. Kryzys prędzej czy później musi się skończy, co nie zmienia faktu, że może być bardzo dotkliwy. Jednak po za kończeniu kryzysu na giełdy powinna wrócić hossa i akcje pójdą do góry, także te wykupione przez FED, jeżeli dany Bank czy Grupa Kapitałowa jak AIG wrócą do rentowności. Także działania FED nie są wcale takie nierozsądne.
Wracając do gospodarki USA. Stany Zjednoczone posiadają największe na świecie zasoby złota (około kilkuset milionów uncji, a złoto jest aktualnie bezpiecznym kruszcem inwestycyjnym, którego cena stale rośnie.). Oprócz tego Stany zjednoczone posiadają duże rezerwy dewizowe oraz zasoby pieniężne. Także raczej nie można mówić o załamaniu gospodarki USA, a jedynie o spowolnieniu wzrostu gospodarczego. Recesja jest naturalną częścią cyklu koniunkturalnego. W czasie jej trwania pojawiają się czynniki, które będą prowadzić do fazy ekspansji. Takie są prawa ekonomii. Aczkolwiek kryzys ten jest już teraz bardzo dotkliwy dla całego świata i nikt nie wie jak sobie z nim poradzić.