Jak przejść na wcześniejszą emeryturę?

Na początku tego roku zmieniły się regulacje definiujące, kiedy i w jaki sposób można przejść na wcześniejsze emerytury. Jednakże jak to ostatnio  bywa coraz częściej w Polsce, przepisy te nie obowiązują wszystkich.

Na wcześniejsze emerytury w oparciu o wcześniejszego zasady mogą przechodzić wszystkie osoby, które przyszły na świat przed 1 stycznia 1949 roku oraz wszystkie kobiety urodzone później, które dały radę spełnić wszystkie warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę do końca 2008 roku. Warunki te są następujące: osiągnięcie wieku emerytalnego w tamtym okresie, posiadanie wymaganego stażu pracy, czyli odpowiedniej ilości okresów składkowych i nieskładkowych (okresy nieskładkowe nie mogą stanowić więcej niż  30% okresów składkowych), który w przypadku kobiet wynosi 30 lat (wyjątkiem są kobiety, które posiadają rentę za całkowitą niezdolność do pracy – dla nich ten okresy jest o 10 lat krótszy)

Aby móc ubiegać się o wcześniejsze emerytury, należy dodatkowo być zatrudnionym albo posiadać przydzielony zasiłek dla bezrobotnych w momencie składania podania oraz w ciągu ostatnich dwóch lat być zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy. Bez spełnia tych dwóch ostatnich warunków, wcześniejsze emerytury nie mogą zostać przydzielone.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum