Konta bankowe – na co warto zwracać uwagę.

W obliczu niedawnego kryzysu na amerykańskiej giełdzie banki kuszą nas wieloma ofertami dotyczącymi nie tylko konto bankowych, kont osobistych, lokat oszczędnościowych ale również kredytami (co może wydawać się dziwne). Kredyty hipoteczne dla przykładu są naszym zobowiązaniem długotrwałym (20-50lat) wobec banku. Jednak przejdźmy do tematu kont bankowych. Na co warto zwracać uwagę przy wyborze konta bankowego lub kiedy wybieramy konto oszczędnościowe:

  • najważniejszy wydaje się oprocentowanie w chwili obecnej (październik 2008) oprocentowanie bankowe idzie w górę jest to po części spowodowane rosnącą stopą inflacji oraz chęcią przyciągnięcia przez banki kapitału wyciekającego z funduszy inwestycyjnych i giełdy. Oprocentowanie waha się od 5%-8% Warto uważać na różne chwyty reklamowe, gdzie zdarza się, że podawane jest nieprawdziwe oprocentowanie.
  • drugim dość ważnym czynnikiem jest elastyczność kapitałowa na koncie, czyli jaką swobodę w obracaniu kapitałem będziemy mieli. Zwykle jest tak, że czym konto jest wyżej oprocentowane tym mniejsza jest swoboda w obrocie kapitałem (skrajnym przypadkiem jest blokada kapitału na wyznaczony czas np: 24 miesiące) Zwykle jest jednak tak, że gdy chcemy wyciągnąć kapitał przed terminem obowiązującym w umowie bank obcina nam odsetki.
  • trzecim już mniej istotnym czynnikiem są tzw. ukryte koszty. Czyli koszty na, który bardzo często klienci nie zwracają dużej uwagi. Koszty takie banki przeważnie umieszczają w tabeli kar co ma dodatkowo wywołać u klienta poczucie winy (aspekt psychologicznej manipulacji). Warto zaznaczyć, że te właśnie koszty są jednym ze źródeł zarobku banków i bardzo często są zawyżone.
  • wymagany minimalny wkład kapitałowy lu minimalny dochód miesięczny. Obecnie banki odchodzą od tych ograniczeń chcąc przyciągnąć jak najwięcej przyszłościowych klientów.
  • opłaty za prowadzenie konta i ubezpieczenie bardzo często zawarte w umowie, którą podpisujemy. Jednak bez obaw. Opłata za prowadzenie konta to już przeżytek i praktycznie żaden bank jej nie stosuje. Co do opłaty za ubezpieczenie to jest ona minimalna (1,5zł/miesiąc) i przeważnie można ją anulować (zwykle bezpłatnie) jeśli nie zauważyliśmy jej w umowie.

Na koniec pragnę Państwa zapewnić, że zarówno zakładanie konta bankowego jak i też zakup dowolnego produktu finansowego w Internecie jest całkowicie bezpieczny i bardzo prosty i wygodny. Jeśli chcą się Państwo zaznajomić dokładnie z procesem i chcą Państwo dowiedzieć dowiedzieć się jak założyć konto w banku to szczegółowe informacje można znaleźć pod powyższym odnośnikiem.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum