Jeszcze lepszy title w WordPressie

Jak powszechnie wiadomo, ten sam <title> na podstronach negatywnie wpływa na pozycjonowanie. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że strony z tym samym tytułem wpadną do Suplemental Index. Oryginalny title generowany przez WordPress z pewnością nie jest SEO Friendly. Dlatego powstało sporo alternatywnych rozwiązani. Jednym z popularniejszych jest <title> do WP z artykułu pt. „Fabryka Spamu”, jednak on również ma pewne wady. Mianowicie zmienia tylko tytuł podstawowych stron. Jednak w miarę dodawania wpisów tworzą się nowe podstrony ze starszymi wpisami (prevorius entries), które mają ten sam title, co strona z najnowszymi wpisami. Dotyczy to zarówno strony głównej, archiwum jak i kategorii. Poniższy kod znacznika <title> zmienia tytuł stron ze starszymi wpisami wykorzystując elementy daty i funkcji is_paged().

<title><?php if (is_home () ) { bloginfo('name'); the_time(' jS:l:F'); }
elseif (is_category() AND is_paged() ) { wp_title("",true); the_time(' jS F l'); }
elseif (is_category() ) { single_cat_title(); echo " w "; bloginfo('name'); }
elseif (is_single() ) { single_post_title();}
elseif (is_page() ) { single_post_title(); echo " - "; bloginfo('name'); }
elseif (is_search() ) { echo wp_specialchars($s); echo " z wyszukiwania "; }
elseif (is_archive() AND is_paged() ) {the_time('jS F l H:i Y'); }
else { wp_title("",true); } ?></title>

Kod ten należy wkleić w pliku header.php skóry (../wp-content/themes/nazwa_skóry/header.php) lub odpowiadającym mu elemencie danej skóry, który zawiera sekcję head.