NLP

Słowa towarzyszą nam przez całe nasze życie i są jednym z podstawowych narzędzi komunikacji między ludźmi. Ważnym narzędziem wywierania wpływu na innych, jak również na siebie, bo przecież rozmawiamy również sami ze sobą.

W każdej chwili, w której komunikujemy się z inną osobą, wywieramy na nią określony wpływ, niezależnie od tego, na ile zdajemy sobie z tego sprawę lub nie.

Jest tak zawsze wtedy, gdy rozmawiasz ze swoim klientem, pracodawcą, obcą osobą na ulicy, ale również gdy mówisz do swojego dziecka, partnera życiowe, członka rodziny.

Dlatego chyba zgodzisz się ze mną, że jeśli w każdej chwili wywierasz wpływ na ludzi, którzy są dla Ciebie ważni, na ludzi, którzy w Twoim życiu są istotni, warto zapoznać się z NLP czyli neurolingwistycznym programowaniem – dyscypliną, która zajmuje się mechanizmami komunikacji i wywierania wpływu. Szkolenia znajdziesz tutaj.

Mechanizmy te początkowo wykorzystywane w terapii, dziś pozwalają osiągać zaplanowane cele w takich dziedzinach, jak negocjacje, sprzedaż, uwodzenie mężczyzn, uwodzenie kobiet, budowanie dobrych związków, nawiązywanie dobrych relacji.

Z powodzeniem można stwierdzić, że w procesie komunikacji zawsze coś sprzedajemy. Niekoniecznie w formie produktu czy usługi. Sprzedajemy również pomysły, idee, wizje, swoje własne myśli, swoje zdanie na różne tematy. Ilekroć się komunikujemy, nawet wtedy, gdy nie otwieramy ust, mamy na uwadze osiągnięcie jakiegoś celu, uzyskanie czegoś, choćbyśmy świadomie nie zdawali sobie z tego sprawy, do momentu, gdy nie zadamy sobie pytania “O co mi chodzi?”. Jeżeli osiągasz swoje cele, to znaczy, że w naturalny sposób posiadłeś umiejętności, które oferuje NLP. Jeśli jednak w niektórych kontekstach Twoje osiągnięcia i rezultaty nie zadowalają Cię, może to oznaczać, że poznając techniki i metody skutecznej komunikacji z drugim człowiekiem lub grupą możesz zacząć realizować swoje cele znacznie efektywniej.

Szkolenie NLP oferuje Ci cały szereg technik werbalnych i niewerbalnych, dzięki którym będziesz szybciej nawiązywał dobre relacje z innymi. Nauczysz się, jak szybko budzić zaufanie w drugiej osobie, jak sprawić, by darzyła Cię sympatią, w jaki sposób nakłonić ją do przyjęcia Twoich propozycji oraz jak unikać powszechnie popełnianych błędów zakłócających komunikację i tych, które sprawiają, że klient nie kupił Twojego produktu.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum