Obliczanie emerytur mieszanych

Na początku wyjaśnimy, czym są emerytury mieszane, a później pokażemy, na czym polega obliczanie emerytur mieszanych. A więc tak, emerytura mieszana jest hybrydą dwóch systemów emerytalnych – systemu opartego na świadczeniach emerytalnych wypłacanych przez ZUS oraz nowego systemu emerytalnego stanowiącego połączenie emerytury z ZUS i OFE.  Reasumując, emerytura mieszana jest ustalana  w oparciu o stare oraz nowe zasady emerytalne.

Obliczanie emerytur mieszanych składa się dwóch część. Część pierwsza umożliwia nam wyliczenie wysokości świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby to uczynić potrzebujemy:
1. dwadzieścia cztery procent wartości kwoty bazowej emerytury.
2. relację pensji, jaką otrzymywaliśmy w danym okresie, do wysokości średnich wynagrodzeń w Polsce w tym czasie. Ta wartość to podstawa wymiaru emerytury.
3. kolejnym elementem jest tzw. indywidualny procent za staż emerytalny, czyli wynik mnożenia okresów składkowych przez 1,3 oraz okresów nieskładkowych przez 0,7.
Kiedy znamy już powyższe wartości, należy pomnożyć je przez siebie i zsumować z socjalna częścią emerytury. W dalszej części obliczanie emerytur mieszanych należy kontynuować w sposób następujący: należy zsumować kapitał początkowy oraz składki, które zgromadziliśmy na indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od momentu wprowadzenia nowego systemu emerytalnego i podzielić przez statystyczną długość życia.

Po tym jak uzyskamy powyższe wartości, musimy jeszcze sprawdzić wzajemną relację obu części emerytur do siebie. W chwili obecnej wynosi ona 80% do 20%. Jak widać, obliczanie emerytur mieszanych jest prostsze niż się wydaje.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum