Od czego zależą kursy walut?

Kurs walut to w najprostrzy sposób mówiąc, wartość wybranej waluty w innej walucie – ale o tym wie każdy z nas. Większą niewiadomą jest to, od czego w danym momencie zależą kursy walut. Najprostszą odpowiedzią jest stwierdzenie, że o ich wartości decyduje podstawowe prawo każdego rynku finansowego, czyli relacja pomiędzy popytem a podażą danej waluty w miejscu transakcji (w tym przypadku jest to rynek walutowy)

Aby zrozumieć, co warunkuje kursy walut należy zrozumieć elementy, które określają podaż i popyt na nią. Pierwszym z nich są obroty handlowe, czyli tak zwany bilans płatniczy, który definiują wymiany różnorodnych usług  pomiędzy dwoma podmiotami. Elementem drugim jest polityka walutowa rządu kraju, który posługuje się daną walutą. Dokładnie to widać na przykładzie działań polskiego rządu  – jednak w tym przypadku chcąc zachować bezstronność polityczną nie będę szczegółowo postępowania naszego rządu, który ostatnio coraz częściej negatywnie wpływa na kursy walut względem złotówki.

W obu ogólnych kategoriach, od których zależą kursy walut możemy także wyróżnić grupy czynników, które  bezpośrednio na nie oddziałują. Są to czynniki ekonomiczne, polityczne oraz tzw. czynniki psychologiczne, jak na przykład oczekiwania inwestorów wobec tego, w jaki sposób zachowa się gospodarka danego państwa.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum