Podstawowe zagadnienia usług prawnych i doradztwa prawnego

Doradztwo prawne jak i usługi prawne to hasła często spotykane na stronach o tematyce prawnej, ściślej stronach kancelarii prawnych i im bliskich firm. Wielkie kancelarie prawne jak i wiele firm prowadzących działalność usługowo-prawną mają stawki, które dla wielu wciąż ludzi są zbyt wysokie, w związku z tym pragniemy państwa zapoznać z tematyką usług prawnych i tego co wchodzi w ich zakres. Usługi prawne to m.in. :

  • prowadzenie stałej obsługi prawnej spółek;
  • przygotowywanie projektów umów oraz ich negocjowanie;
  • due diligence w zakresie nabywania nieruchomości oraz spółek;
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu umów i czynów niedozwolonych;
  • przygotowanie etapów procesu budowlanego;
  • przygotowywanie deklaracji wekslowych, wypełnianie weksli i czeków w sposób minimalizujący zobowiązania klienta;
  • przygotowywanie umów frachtu, bookingowych, pomoc w zakresie sporządzania i wypełniania konosamentów;

Kolejną dziedziną prawa, która dotyczy często naszych codziennych spraw jest doradztwo prawne, do jego zadań należą :

– bieżąca obsługa prawna osób fizycznych;

– bieżąca obsługa prawna osób pranych;

– doradztwo prawno – gospodarcze;

– opiniowanie umów;

– poradnictwo prawne „na telefon”;

– zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej;

– analiza prawna dokumentacji gospodarczej;

– pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.

Jak więc możemy dostrzec praca prawników w naszym społeczeństwie jest niezwykle rozległa i przydatna, w wielu dziedzinach naszego codziennego życia, a wspomniane usługi prawne i droadztwo prawne to nie tylko kojarzone z wielkimi korporacjami sprawy, a także nasze zwykłę codzienne sprawy z którymi często przychodzi nam stawić czoła.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum