Polskie instytucje finansowe cieszą się coraz większym uznaniem

„Dobre, bo polskie” zyskuje nowego znaczenia. Polacy nie chcą już lokować swoich oszczędności w zagranicznych bankach. Napływające informacje o pogarszającej się kondycji światowych instytucji finansowych mobilizują nas do wybierania alternatywnych źródeł inwestycyjnych. Z analizy badań przeprowadzonych przez Millward Brown dowiadujemy się, że Polacy coraz częściej decydują się na wybór rodzimych produktów. Wysokie oprocentowanie lokat lub niski koszt udzielonego klientowi pożyczki nie są podstawowymi kryteriami wyboru. Okazuje się, że coraz większą wagę pokładamy w bezpieczeństwie domowych oszczędności, dlatego przeszło 60% wszystkich ankietowanych deklaruje, że szukają instytucji finansowych z przewagą polskiego kapitału. Trzy czwarte Polaków ufa krajowemu rynkowi bankowości.

Narodziło się nowe kryterium gospodarcze

Analitycy uważają, że dzięki temu wyrazowi patriotyzmu wszyscy mogą zyskać. Coraz popularniejsze zachowania wpierania polskich finansów to naturalna kolej rzeczy. Polacy boją się kryzysu i szukają możliwie stabilnego rynku. Dla wielu z nas ważnym czynnikiem podczas wyboru instytucji finansowych jest także elastyczność dostosowywania się do krajowych realiów i tego jak zachowuje się gospodarka. Szybkie podejmowanie samodzielnych decyzji i możliwość lepszego reagowania na poważne problemy wewnętrzne w kraju stają się podstawą dla co drugiego Polaka.

Polskie banki już zauważyły rosnącą popularność ich produktów na tle konkurencyjnych rozwiązań. Klienci coraz częściej zawiązują długofalową współpracę m.in. ze SKOK-ami i chętniej decydują się na zamrożenie swoich środków na lokatach na okres dłuższy niż 3 miesiące. Wielu zaczyna dostrzegać zalety lokat rocznych, a co dziesiąty rozważa produkty inwestycyjne z zapadalnością po 10 – 15 latach. Krajowa bankowość to szansa na ustabilizowanie gospodarki i uniezależnienie się od zachodnich wpływów.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum