Powszechne towarzystwa emerytalne – co zrobić, aby działały sprawniej?

Powszechne towarzystwa emerytalne, PTE i sposoby ich funkcjonowania budzą bardzo wiele wątpliwości specjalistów zajmujących się rynkiem emerytalnym w Polsce. Coraz częściej spotykamy się  z propozycjami ich naprawy. Poniżej zaprezentuję niektóre z nich.

Najczęściej sugerowanym rozwiązaniem, jest przekazywanie wyższej składki na kota PTE, kosztem tzw. kwoty bazowej. Propozycja ta wynika z tego, że konta bazowe są bardzo podporządkowane zawirowaniom w polskiej polityce, których jak wiemy jest całkiem sporo. W takiej nie tylko każde powszechne towarzystwo emerytalne dysponowałoby wyższymi aktywami, ale jednocześnie każdy nas wiedziałby, że większa część jego emerytury trafia na jego indywidualne konto, a nie na utrzymanie obecnych emerytów. Kolejnym problemem jest odgórnie narzucony obowiązek inwestowania przez każde powszechne towarzystwo emerytalne 60% aktywów w obligacje skarbu państwa i to nie z tego powodu, że mają nieatrakcyjne oprocentowanie. Chodzi o to, że są bardziej atrakcyjne i pewniejsze sposoby na inwestycje. Jednym z nich byłaby możliwość odkupywania od banków kredytów hipotecznych – w Polsce, jak wiemy, są one udzielane w sposób przemyślany i charakteryzują się najwyższym poziomem spłacalności.

Prawdopodobnie, zaprezentowane powyżej propozycje są całkowicie nierealne. Jest natomiast jedna rzecz, o której wprowadzenie wszyscy powinniśmy walczyć  – większa przejrzystość funkcjonowania PTE. Przecież jeżeli powszechne towarzystwo emerytalne nie ma nic do ukrycia, powinno publikować wszystkie swoje wyniki i informacje nie tylko dla swoich klientów.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum