Projetky gospodarcze

Projekt gospodarczy powinien stanowić punkt wyjścia projektów technicznych oraz projektów produkcyjnych ponieważ wyznacza kierunki rozwoju całego makrosystemu bądź też projektu podmiotowego. Związany jest nie tylko z zagadnieniami finansowymi, ale i szeroko rozumianymi zagadnieniami marketingowymi. Może obejmować działalność kompleksową i działalność rozwojową. Działalność operacyjna to bieżące funkcjonowanie firmy, utrwalony proces funkcjonowania. Z kolei działalność rozwojowa zalicza się do procesów o charakterze restrukturyzacyjnym, bądź innowacyjnym przy czym mogą one należeć do przedsięwzięć rozwojowych krótkoterminowych, czy też inwestycyjnych. Przedmiot projektu rozwojowego krótkoterminowego jest zmiana i rozwój działalności operacyjnej. Przedmiot projektu inwestycyjnego jest działalnością perspektywiczną.

Cykl życia projektu

Podział na fazy czyli następujące po sobie procesy , które dążą do określonego celu, Robi się to po to aby ułatwić zarządzanie projektem . Cykl życia projektu to zgromadzanie i analizowanie jego poszczególnych faz. Wszystkie projekty mogą być zaplanowane i realizowane w czterech fazach (Burton, Michael):

 1. wstępne planowanie projektu
 2. szczegółowe planowanie projektu
 3. uruchomienie, monitorowanie i sterowanie
 4. przegląd powykonawczy

Poszczególne fazy mogą na siebie nachodzić w przypadku przedsiębiorstw o niskim stopniu innowacyjności i ograniczonym ryzyku. W przypadku wysokiego stopnia innowacyjności powinno się dokonywać szczegółowych analiz po zakończeniu każdej z faz.

Zgodnie z koncepcją UNIDO wyróżnia się 3 fazy cyklu życia projektu inwestycyjnego”

 1. faza przedinwestycyjna
 2. faza inwestycyjna
 3. faza eksploatacyjna

Szczególnie istotna jest faza przedinwestycyjna, musi ona być prawidłowo przeprowadzona by w dalszych fazach nie powielać błędów. Fazą ta zajmuje się specjalne zespoły tworzone wewnątrz przedsiębiorstwa lub wynajęte z zewnętrznych firm consultingowych.

Kryteria oceny projektów gospodarczych

 • ilościowe (mierzalne):
  • techniczne (podstawowe i dodatkowe)
  • ekonomiczne
 • niewymierne (niemierzalne lub trudno mierzalne)
  • o charakterze ergonomicznym i ochrony pracy
  • ochrony środowiska
  • społeczno – politycznym
  • realności realizacji

Z powodu ograniczonych możliwości finansowania przedsięwzięć gospodarczych analiza projektów powinna być przeprowadzana także pod kątem alokacji środków pieniężnych.

Źródła:
C.Burton, N. Michael: Zarządzanie projektem.
Behrens, Hawranek: Poradnik przygotowania przemysł studiów feasibility.
K.Marcinek: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa.
I.Durlik: Inżynieria zarządzania strategia i projektowania systemów produkcyjnych.
A.Stabryła: Zarządzanie rozwojem firmy.