Przeniesienie funduszu emerytalnego – rola raportów KNUiFE

Przeniesienie funduszu emerytalnego ma miejsce wtedy, kiedy towarzyszy nam przekonanie, że OFE, do którego należymy, w chwili obecnej nie generuje nam satysfakcjonujących zysków i wierzymy, że inny fundusz emerytalny zapewni nam wyższe świadczenia emerytalne.  Jak pokazują licznie publikowane w ostatnim czasie raporty nie zawsze mamy do czynienia z tak pozytywnym scenariuszem, a nawet jeszcze gorzej – w zeszłym roku przeniesienie funduszu emerytalnego w 60% przypadków zaszkodziło samym  interesantom.

Dlatego przeniesienie OFE powinno być poparte uzyskaniem rzetelnych informacji, a nie jedynie opieraniem się na opinii akwizytora należącego do innego OFE. Podstawowym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest tak zwana wysokość zwrotu stopy inwestycji. W tym przypadku warto przejrzeć rankingi OFE przeprowadzane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Spowodowane jest to tym, że fundusze emerytalne podają wyniki odnoszące się do wybranego okresu czasu, w którym notowały najlepsze wyniki, podając jedynie niewielką  informację o tym, że są to wyniki krótko terminowe, na którą użytkownicy zazwyczaj nie zwracają uwagi. W przypadku KNUiFE mamy gwarancję, iż przedstawiane informacje są całkowicie obiektywne.

Niestety raport KNUiFE  nie zawiera informacji o opłatach i prowizjach, jakie pobierają OFE. Jednakże decydując się chwili obecnej na przeniesienie funduszu emerytalnego w nie powinniśmy się tym przejmować, ponieważ polski rząd  wprowadził w zeszłym miesiącu poważne ograniczenia i prowizje pobierane przez OFE nie mogą być wyższe niż 3,5%.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum