Psycholog jako biegły sądowy

Psycholog jako biegły sądowy, to według obowiązujących w Polsce przepisów osoba posiadająca, tzw. wiadomości specjalne. Oznacza to, że musi się ona legitymować dyplomem magistra psychologii oraz zostać powołana przez organ procesowy (może to być sąd lub prokuratura) do wydania opinii dotyczącej okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

Psycholog, który zostaje biegłym sądowym, ma ustalony zakres praw i obowiązków. Są to  odpowiednie przepisy kodeksu postępowania karnego dla biegłych różnych specjalności, warunkuje je także kodeks etyczny zawodu psychologa. Psycholog ma się wypowiadać w sprawach dotyczących np. motywacji ludzkiego postępowania, zdolności intelektualnych, kompetencji rodzicielskich, pamięci świadków zdarzeń czy możliwości oceny własnego postępowania podsądnych.

Zakres pytań, na które odpowiedzi ma udzielić psycholog – biegły sądowy jest bardzo duży i wymaga od niego naprawdę rozległej wiedzy. Z tego względu przed podjęciem pracy jako biegły sądowy, psycholog musi sam dokonać rzetelnej oceny własnych kompetencji i możliwości postawienia trafnej diagnozy psychologicznej.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum