Psycholog rodzinny

Ogólnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że przedmiotem zainteresowań psychologii rodziny jest oczywiście rodzina. Rodzina rozumiana jest w tym przypadku jako system, który cechuje pewien zespół norm, zasad i hierarchii, oraz pewne określone cele, które zazwyczaj sprowadzają się do zaspokojenia potrzeb poszczególnych członków rodziny i realizacji głównych zadań, które społeczeństwo stawia przed tym systemem. Psycholog rodzinny zajmuje się więc przede wszystkim analizą różnych zjawisk w ich naturalnym środowisku i przebiegu. Jego zadaniem jest całościowe ujmowanie rodziny, poznanie tego jakie konsekwencje, z takiej a nie innej struktury rodziny, wynikają dla poszczególnych jej członków, oraz jak w danej rodzinie przebiega proces przekształcania celów indywidualnych w cele wspólne dla całego systemu. Psycholog rodzinny w polem swojego oddziaływania obejmuje miedzy innymi trudności w wychowywaniu dzieci, kryzysy małżeńskie, czy konflikty międzypokoleniowe. Głównym problemem psychologii rodziny pozostaje nadal umiejętność przekształcania wiedzy potocznej w twierdzenia teoretyczne. Z kolei jej zadania praktyczne sprowadzają się głównie do uwypuklenia tak interpretacyjnej jak i krytycznej roli psychologii rodziny, co umożliwi lepsze poznanie praktyki i umożliwi jej korektę.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum