Psychoza – trudności w rozpoznaniu objawów

O wystąpieniu psychozy stwierdzić może jedynie psychiatra, lecz istnieją pewne mechanizmy, których świadomość, pozwala także zwykłym zjadaczom chleba, na postawienie wstępnej diagnozy i podjęcie decyzji o skierowaniu osoby cierpiącej na zaburzenia psychotyczne do specjalisty, którym jest np. psychiatra. Pacjenci psychotyczni wykazują nienormalne zmiany zachowania, myślenia, a także doznań. Z uwagi na to, że za procesy psychiczne odpowiedzialny jest ludzki mózg, można wnioskować, że wystąpienie niektórych symptomów charakterystycznych dla psychoz związane jest nierozerwalnie z zaburzeniem czynności mózgu na płaszczyźnie biologicznej. Badania naukowe potwierdzają jednak postulat, który mówi, że objawy psychotyczne wcale nie muszą wiązać się z zaburzeniami konkretnych podsystemów mózgowych. Kolejnym utrudnieniem w postawieniu trafnej diagnozy jest fakt, że nawet jeśli stwierdzimy zmiany neuropatologiczne w mózgu pacjenta, bez szczegółowych badań jego procesów poznawczych, nie dowiemy się, dlaczego, na przykład – doświadcza omamów słuchowych. Pierwszym badaczem, który starał się połączyć objawy zaburzeń psychotycznych z procesami poznawczymi był Freud. Podobne podejście zastosował również Bleuler w swoich badaniach nad schizofrenią. Kompleksowa diagnoza zaburzeń psychotycznych w naszym kraju dokonywana jest jedynie w ośrodkach, gdzie znajdują się większe szpitale psychiatryczne. Do ośrodków tych należy bez wątpienia Kraków i Warszawa.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum